falrehberim

Yorumcu kayıtları devam etmektedir.Fal Rehberim yeteneklerini sergilemek isteyen yorumcuları fal severlerle buluşturuyor.

FALIN TARİHÇESİ

İnsanın bilinmezi ve esrarengiz olanı keşfetmek için yüzyıllardır çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Falın da bu yöntemlerden bir tanesinin olduğu görülmektedir. İnsan yapısı gereği her şekle ve duruma bir mana yüklemektedir. Zaman içinde de bu ihtiyaçları karşılamak için fal olgusu ortaya çıkmıştır. Fal da çeşitli araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bu araçlarda ki değişikliğe göre değişik fal türleri ortaya çıkmıştır. Bazı fal türleri ise şunlardır: mum falı su falı kahve falı remil falı yıldızname el falı tarot falı katina falı vb.

FAL İLK OLARAK HANGİ TOPLUMDA GÖRÜLMÜŞTÜR ?

M.Ö. 4000 yıllarında Babil'de Mısır'da Çin'de Kalde'de falcılık yapıldığına dair yazılı belgeler bulunmaktadır. bu bilgiler ışığında ise falın ortaya çıktığı alanın Mezapotamya olduğu düşünülmektedir. geleceği bilmeye yönelik çok sayıda teknik ise Akadlar'da rastlanmaktadır. Daha sonrasında Akdeniz ve Asya bölgesinin tümüne yayılmıştır. Fal kullanılan tekniklere göre gelişmiştir. Babil'de çocukların doğum ayları ve engelli doğumlara göre yapılan yorumlar tıbbi belirtiler insan fizyolojisi takvim falı rüya ve astroloji gibi tekniklerde kullanılıyorduç daha sonra gelişen astroloji ise Asur'da daha çok krallık ve devletle ilgili olarak uygulanıyordu. Mezapotamyalılara göre yıldızlar göğün yazısıydı. İnsanların kaderinin orada yazılı olduğunu inandıkları için bu şekilde düşünmüşlerdir. Bin Tanrılı olarak adlandırılan Hititler ise kaderlerini yönettiklerine inandığı Tanrıların isteklerine cevap vermek ve kendi dileklerinin gelişmesini sağlamak için ise fala başvurmuşlardır. Eski Roma'da ise fal tekniği olarak kuşlar kullanılırdı. Kuşların hareketini takip ederek onların verdiği işaretlerden çıkan anlamlar ışığında devlet memurlarına herhangi bir konuda neler yapması gerektiği hususunda faydalanılıyordu. Çinliler'de de fal uzun bir geçmişe dayalıdır. bir çok teknik ve çeşitlilikten yararlanmışlardır. Fakat astrolojiye özel bir önem veren Çinliler bu tekniği kullanarak yer falı oluşturmuşlardır. Hindu astrolojisi ise Çin ve Ortadoğu'nun karma bir şeklinde kendini göstermiştir. Hindistan'da ise bu çizili fal biçimi İslam dünyasında ise "remil" falı olarak adlandırılmaktadır. Türklerde' de fal kültürünün eski bir tarihçesi bulunmaktadır. Nitekim Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugatit Türk adlı kitabında fal kelimesinin anlamının yazılı karşılığı bulunmaktadır. Fal olgusu günümüze kadar her toplumda görülen bir olgudur ve halen sosyo-kültürel yapıda etkisini devam ettirmektedir.

İSKAMBİL FALI

İskambil kağıtları 13. yy ' da ortaya çıkmıştır. Ortaçağ'da çok önemli bir kehanet yöntemi olarak kullanılmaktaydı.Lakin bu kağıtlar sadece oyun amaçlı bulunmuş kağıtlar değillerdir. Bu kağıtların birbirinden farklı insanlara kattığı bir özellik bulunmaktadır. Bu düşünceyle birlikte iskambil falı ortaya çıkmıştır. İskambil kâğıtlarıyla fal bakmak yüzyıllardan süregelen bir fal türüdür.

İSKAMBİL FALI ÇEŞİTLERİ

İki türlü iskambil falı vardır: Otuz ikilik deste ile bakılan fallar ve elli ikilik deste ile bakılan fallar bulunmaktadır.

İSKAMBİL FALINA KİM BAKAR

Kartomani adını taşıyan iskambil falında, fala tek başına bakmak uğursuzluk sayılır. İskambil falı, iki kişi arasında bakılır. Bunlardan biri fala bakan kimse, diğeri de suje yani falına bakılan kimsedir.

İSKAMBİL FALINA NASIL BAKILIR?

İskambil falı kuralı gereği kartlar suje tarafından kesilmelidir. Fal başlamadan bir kağıt sujeyi temsilen seçilir. Süje esmer ise, kadınlar için maça kızı; erkekler için maça papazı; eğer kumral ise kadınlar için sinek kızı; erkekler için sinek papazı; eğer sarışın ise erkekler için karo papazı; kadınlar için karo kızı ve son olarak da eğer kumral saçlı, mavi veya yeşil gözlü ise, erkekler için kupa papazı; kadınlar için kupa kızı seçilmektedir. Suje adlı kişi iskambil falını bakan kişi tarafından tek tek hazırlanmış ve dizilmiş olan kartları dikkatlice süzerek aralarından bir tane kartı rastgele seçer. Seçtiği kartı iskambil falını bakacak kişiye uzatır ve iskambil falı bakan kişi bu karta göre karşısındaki kişi hakkında gelecekte neler olacağını öğrenir ve ona geleceğini söyler.  32 lik Deste İle Bakılan İskambil Falı Elli ikilik desteden ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılılar ayrılarak kalan otuz iki kâğıdın her biri üst başını ve alt yanını ayırt edebilecek şekilde işaretlenir. Çünkü her kâğıdın açılış sırasında doğru veya ters gelişine göre anlamı değişmektedir.  52 lik Deste İle Bakılan İskambil Falı Bir destede zaten 52 tane iskambil kağıdı bulunmaktadır. Bunlar da Kupa, Karo, Sinek ve Maça olmak üzere dört cinse ayrılmıştır. Falına bakmak isteyen kimse, bir deste iskambil arasından bir kart çekerek ve bu kartın anlamına bakarak falını okuyacaktır. Bu fala bakmak için mutlaka iskambil kâğıdının olması şart değildir. en makul olanı iskambil kağıdından çekerek fala bakmak doğru olsa da iskambil kağıdı olmadığı takdirde düşüncenizde bir kağıt tutarak da bakılabilir.

İskambil Falında Kağıtların Anlamları

SİNEK AS: Yeni fikirler, kararlılık, kendinize güveni arttıracak.
-TERS KAĞIT: Kıskançlık ve hükmedici tavırlarınıza dikkat.
SİNEK PAPAZ: Arkadaş canlısı olmanız çevrenizde pozitif etkiler yaratıyor.
-TERS KAĞIT: Kırılgan olmanız çevrenizin güvenini her geçen gün azaltabilir dikkat.
 SİNEK KIZ: İyi dostluklar zekanızı kullanmanız neticesiyle oluşacaktır.
 -TERS KAĞIT: Aşırı hayalci davranışlara dikkat
SİNEK VALE: Vefalı hayatı istemek sizin en büyük arzunuz.
-TERS KAĞIT: İş birlikçi insanlara dikkat.
SİNEK ONLU: Fazla doğal olmak zekanızı pozitif yönde etkiliyor.
-TERS KAĞIT: Kendinize güvenmek için silkinmelisiniz.
SİNEK DOKUZLU: Yardımsever ve sevecenliğinde bir sınırı var.
-TERS KAĞIT: Hoşnut olmayan davranışlarla karşılaşabilirsiniz.
SİNEK SEKİZLİ: Fazla mükemmeliyetçi olmanız sağlıklı düşünmenize büyük katkı.
-TERS KAĞIT: Bencil ve eleştiri dolu insanlarla muhatap olabilirsiniz.
SİNEK YEDİLİ: İş dünyasında başarı ve kariyer sahibi olacaksınız.
-TERS KAĞIT: Hükmedici insanlar cesaretinizi kırmasın dikka

KUPA AS: Verim alacağınız seyahatlere çıkabilirsiniz.
-TERS KAĞIT: Karasız ve tutarsız insanlara dikkat.
KUPA PAPAZ: Sanatsal alanda güveniniz varken geç kalmayın.
-TERS KAĞIT: Yardıma muhtaç insanların sözlerine maruz kalmayın dikkat.
KUPA KIZ : Sağduyularınız sizi yanıltmıyor kulak verin yeter.
-TERS KAĞIT: Aşırı abartılara hayatınızda son vermezseniz sizin için iyi olmayacak.
KUPA VALE: Yardımseverliği abartıyorsunuz dikkat.
-TERS KAĞIT: Yalnız başınıza bırakılabilirsiniz, dostların sözüne önem verin
KUPA ONLU: Yeteneklerinizi sergilemelisiniz ki kendinizi ispatlayasınız.
-TERS KAĞIT: Hissiz insanların laflarına aldanıp boşa zaman geçirmeyin.
KUPA DOKUZLU: Yalnız hayal kurarak çalışmalarınıza etki yaratacaksınız.
-TERS KAĞIT: Telaşa kapılarak aceleci olmayın.
KUPA SEKİZLİ: Yardımseverliğinizin takdirini almanın zamanı geldi.
-TERS KAĞIT: Kendinizi düşünen egoist olmamaya dikkat.
KUPA YEDİLİ: Hayata bakış açınız pozitif ama gene de, çevrenize dikkat.
-TERS KAĞIT: Huysuz insanların tepkileri ile hiç vakit kaybetmeyin.
KUPA AS: Gereğinden fazla sabırlısınız mükâfatını alacaksınız.
-TERS KAĞIT: Karasız davranışlar sizi inatçı biri yapabilir dikkat.
KUPA PAPAZ: Yeteneklerinizi lider bir havada sergilemekten çekinmeyin.
-TERS KAĞIT: Hoşnut olmayan eleştirilere maruz kalabilirsiniz.
KUPA KIZ: Çok yönlülüğünüz sizi yeni kararlar almanıza yöneltecek.
-TERS KAĞIT: Her sözün altında kalmanız gereksiz, kendinizi savunun.
KUPA VALE: Sosyal olmanız dikkatinizi dağıtabilir.
-TERS KAĞIT: Çok duygusallık sizi içinize kapatmamalı.
KUPA ONLU: Zarif ve büyüleyicisiniz çevrenizin gözdesi sizden başkası olamaz. 
-TERS KAĞIT: Kıskanç, cimri, aç gözlü insanlardan uzak durun dikkat
KUPA DOKUZLU: Gerçekçi ve dengeli olmanız çevrenizi sıkabilir.
-TERS KAĞIT: Kendini beğenmiş insanların negatif etkisi üzerinizde kendinizi kollamalısınız.
KUPA SEKİZLİ: Enerjik ve çevresinin etkisinde kalan davranışlar sergiliyorsunuz.
-TERS KAĞIT: Özel hayatta kavgacı tavırlar sergileyebilirsiniz, dikkat.
KUPA YEDİLİ: Mükemmeliyetçi yapınızın doruğundasınız bu kadar abartmayın.
-TERS KAĞIT: Asabi davranışlar sergileyebilirsiniz, ama haklısınız.
MAÇA AS: Fedakârlık konusunda üstünüze yok birazda kendinize bakmalısınız
-TERS KAĞIT: Kararsız insanlar hevesinizi kırabilir dikkat.
MAÇA PAPAZ: Sevecen ve iyi bir arkadaş sahibisiniz kendinizi yormamalısınız.
-TERS KAĞIT: Çevrenizde ortalık karıştırıcı insanlara var daha çok dikkat.
MAÇA KIZ: İradeli kendine güvenen ancak başkalarınca yönetilen birisiniz.
-TERS KAĞIT: Hayalci olmanız gerçek hakimiyet gücünüzü kırabilir.
MAÇA VALE: Yaratıcı his gücünüz sizi yıpratmasın dikkat.
-TERS KAĞIT: Kabullenilmesi zor kararlar vermemelisiniz.
MAÇA ONLU: İstediğinizi başarma gücünüz yüksek.
-TERS KAĞIT: Geçimsiz insanlarla birlikte olmamalısınız.
MAÇA DOKUZLU: Sadık ve sakinsiniz.
-TERS KAĞIT: Zor ve huysuz davranışlarla bir şey kazanamazsınız
MAÇA SEKİZLİ: Yetenekli ve anlamlı davranışların sonu büyük başarı.
-TERS KAĞIT: Her zaman her yerde isteksiz davranışlara son vermelisiniz.
MAÇA YEDİLİ: Azim, çalışkanlık, yaratıcılık kapasiteniz muhteşem.
-TERS KAĞIT: Emelsiz, umutsuz, güvensiz yapıya hemen kayabiliyorsunuz dikkatKAHVE FALI

Türk kahvesi 1517 yılında Yavuz Sultan selim döneminde Türk mutfağında yerini almıştır.Türk kahvesi daha sonraları Bosna, Orta Doğu ve Balkanlara arsından da dünyanın pek çok yerine yayılmış bir kahve kültürüdür. . Fakat kahve falı daha çok Türk kültürüne ait bir fal biçimidir. Kahve falının da ilk kez Osmanlı Saraylarında ortaya çıktığı bilinmektedir. Kaynayan kahvenin fincanın dibine çökmesiyle telve oluşur. Kahve falı telvenin şekillenmesi ve bu şekillerin yorumlanmasıdır.

KAHVE FALI NASIL BAKILIR?

Kahve falına baktırmak isteyen kişi kahveyi içmeden önce su içmesi gerektiği düşüncesi vardır. Hem bu şekilde ağzını arındırmış olur hem de falın gerçekçi çıkmasını sağlamış olur. Su içmeden direk kahve içen kişileri ise bu işte kendini profesyonel gören kişiler acemi olarak tanımlamaktadır. İçilen kahvenin telvesi ne çok sulu ne de çok kuru bırakılmalıdır. Ayrıca kahvenin hep aynı noktadan içilmesi gerektiği algısı da bulunmaktadır. Kahve içildikten sonra ise bir dilek tutularak fincan sol elle sağdan sola doğru döndürülür tabağa ters çevrilir ve soğumaya bırakılır. Fincanın dibi ve tabak soğumadan kesinlikle açılmaz. Bu noktaya ise şekillerin daha net belirmesi adına dikkat edilmektedir. Soğuyan fincan ve tabak önce birbirinden ayrıştırılır. Fal baktıran kişinin dileğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yorumlanır. Soğuduğu halde tabaktan ayrılmayan fincanlar ise peygamber falı olarak adlandırılmaktadır. Bu kişinin tüm dileklerinin kabul olacağı düşüncesi yaygındır. Fincanı zorla tabaktan ayıran kişinin ise huzursuzluk ve büyük sorunlar yaşayacağına dair bir inanış bulunmaktadır. İlk olarak fincandan başlanarak kahve telvesinin gerekse kahve telvesinin bulunmadığı boşluklardaki şekillere çeşitli anlamlar yüklenerek simgeler yorumlanır.Fal bakan kişi fal baktıran kişiye sorular sorarak faldaki bazı durumlara anlamlar yükler. Fincanın yorumlanması bitmesinden sonra ise tabaktaki fazla kahve süzülerek tabakta yorumlanır. Fal bakan kişi ise yorumda bulunurken elindekini sürekli saat yönünde çevirerek ilerleme kaydeder.Fal bakıldıktan sonra fincan, tabağın üzerine baş aşağı bırakılmaz, aksi takdirde fal bozulmuş olur. Kahve falına baktırmak isteyen kişiler genel olarak başkalarının niyetine içip fal baktırıp baktırmayacağı hususunda emin olamazlar. Başkasının niyetine kahve içilmez.Kahve falına baktırmak isteyen kişi, kahvesini kendi içmek durumundadır. Fal kapatılırken tutulan dilek tabaktaki damlanın hızlı ya da yavaş akması, dileğin de çabuk ya da geç olacağı anlamına gelmektedir. Tabağa bakıldıktan sonra, görülenlerin ve tutulan dileğin bir an önce gerçekleşmesini isteyenler hemen gidip fincanını yıkamalıdır. Kültürel etkisi İlk olarak haremlerde başlayan kahve falı, Osmanlı saraylarında kadınlar birbirlerinin yüzlerine söylemek isteyip de söyleyemediklerini, dedikoduları ve bunun gibi birçok söylemleri kahve fincanına bakarak söylemişlerdir. Günümüzde ise arkadaş ortamlarında fal kahve keyfinin ve sohbetin ayrılmaz bir parçası olarak devam etmektedir. Ekonomi ve iktidar üzerinde etkisi olmasada kahve falının sosyo-kültürel yapıyı günümüzde halen etkilemektedir.

KAHVE FALINDA YENGEÇ GÖRMEK

Kahve falında yengeç sembolünün görülmesi ise güç zenginlik ve kudret anlamına gelmektedir. Alanında ehli kişilere göre maddi olarak fal sahibinin maddi anlamda yapacağı bir işin karşılığını kat ve kat daha fazlasını alacağı anlamına gelmektedir.Manevi olarak ise yengeç ne yazık ki olumlu bir anlam ifade etmez kişinin ilişki hayatında eğer sevgilisi var ise kötü gelişmelerin yaşayacağı anlamına gelmektedir. Dostluk hayatında yengeç kötü arkadaş demektir.

Remil Falı

Remil falı bir takım nokta ve çizgilerle birlikte gaybe dair haber verme sanatıdır. Araplar arasında İslamiyet'ten önce çok yaygın olan remil bir fal çeşididir. Remilin kelime anlamı "kum" demektir. Kağıt olmadığı dönemlerde bu şekiller kum üzerine çizilmiştir.

Remil Falına Kim Bakar

Remil işlemi yapan kimseye "remmal" denir.Remil falını yorumlanması için oldukça bilgili olmak gerektiği için bakılması zor bir fal türüdür. Arap yarım adasında eski çağlarda çok yapılan bu fal günümüzde çok fazla yapılmamaktadır. Bu falı yapacak kişi sayısı oldukça az olması nedeniyle günümüzde oldukça popüler değildir. XVI. yy. Divan şairlerinden biri olan Zâtî, geçimini Bayezıt camii avlusunda remmallık yaparak temin ederdi.

Remil Falına Nasıl Bakılır?

Remil'in esası noktalar ve on altı şekilden oluşur. Her iki nokta bir hat kabul edilir ve bunların burçlarla bağlantılı olduğuna inanılır. Çizilen bu şekillerin burçlar ve anasır-ı erbaa (toprak, su, hava, ateş) olan ilişkileri hesap edilerek incelenir ve sonuçlar çıkarılır.

SU FALI

Su falı diğer fal çeşitlerinden farklı bir yöntem olduğu görülmektedir. Ancak sadece yöntem yönünden farklı sayılmamıştır çünkü konsantrasyonun en yüksek olması gerektiği düşünülen bakan kişinin saf ve iyi niyetli olması gerektiği bir fal çeşididir. Falı bakan kişinin karakteristik özelliği ile bağlantılı fal çeşididir. Su falı diğer fallara göre daha nettir bunun asıl sebebi ise fal bakan kişinin durugörüsünü oldukça fazla kullanmasıdır. Su falında en belirgin olarak titreşimlerin anlamları yorumlanmaktadır.

TAROT FALI

15. yüzyılın sonlarından itibaren günümüzde de varlığını koruyan tarot falı 78 tarot kartının bir arada kullanılmasıyla oluşturulan bir çeşit kağıt oyunu olarak ortaya çıkmıştır. 18. yy sonlarına doğru dönüşüme uğrayarak mistik anlayışlarında devreye girmesi ile birlikte fal bakma amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.


TAROT FALI KAÇ KARTLA BAKILIR?

Tarot falına 78 kartla bakılmaktadır. Bu kartlardan birine ise "arkana" denilmektedir. Arkana'nın kelime anlamına ise sır denilmektedir. 78 karttan 56 tanesine küçük arkana 22 tanesine de büyük arkana olarak adlandırılmaktadır. Küçük arkana grubunda ise 4 ayrı grup olarak her birinde 14 tane kart bulunmaktadır. Bahsedilen bu 4 ayrı takımın isimleri ise "kupa" "asa" "kılıç""tılsım"dır. Bazı farklı kaynaklarda ise bu isimlerin farklı olarak geçtiği de görülmektedir.Gruptaki her grupta sıralama 1'den 10'a kadar yapılır daha sonrasında gelen kartlar ise saray kartları denilen kral,uşak,kraliçe,şovalye olarak ortaya çıkmaktadır. Büyük arkana grubunda ise kartların inanışlarına göre daha anlamlı sembolik ifadeler barındırdığı bilinmektedir.

TAROT FALINA NASIL BAKILIR?

Yorumlama yapılacak kişinin istediği konuya uygun açılım yapması tarot falına bakılırken dikkat edilmesi gereken bir husustur.Danışana tarot destesi karıştırılarak dilek tutması ve cevabını öğrenmek istediği sorunun üstüne yoğunlaşması tarot falına bakacak kişi tarafından istenilir.Daha sonrasında fal baktıran kişi fal bakacak kişiye tarot destesini verir. Fala bakan kişi ise istenilen konuya uygun açılımı yapar. Fala bakan kişi her kartın numarasına bakar ve tekrarlanan kartlara dikkat ederek tarot kartlarının anlamları ve kendi öngörüsü doğrultusunda falı yorumlar. Hayattaki deneyimler yaşanmış olaylar yaşanacak olan aşamalar ve daha pek çok durumun bu kartlar ile bakılan fallar sayesinde görülmektedir. Tarot falının farklı açılımlara göre bakımında değişik gösterdiği bilinmektedir.

TAROT FALINA KİM BAKAR

Tarot falına isteyen herkes bakabilir. Bakacak kişinin iki bağlantı arasındaki durumu güçlü ve iyi analiz edebilme yeteneğinin olmasının önemli olduğu söylenmektedir. Ayrıca mitolojiye özel bir ilgisi olan kişilerin tarot bakarken daha başarılı oldukları sanılmaktadır.

YILDIZNAME

Kişinin isim kişisel bilgileri ve doğum tarihinden yola çıkarak o kişinin ölümüne kadarki süreci hakkında yorum yapma yöntemidir. Genellikle falla karıştırılan fakat faldan kesin olarak ayrılan bir yöntemdir. Yıldız falı yıldızların konum ve hareketlerinin bir işaret sistemini oluşturduğuna bu sayede insanın hayatının evrelerinin bilinebileceği iddiasına dayanır.Arapça'da bu duruma ilmiüt-tencim Türkçe'de müneccimlik Batı dillerinde ise astroloji denir. Yıldız falına bakmak üzere yazılmış kitaplara ise yıldızname denilmektedir. Bu eserler bilimsellikten uzaktır.
Hakkimizda

En İyi Fal Sitesi - Gerçek Falcıların Adresi |Falrehberim


Bloglar
Bizi Takip Edin
©Tum Haklari Saklidir 2019