falrehberim

Yorumcu kayıtları devam etmektedir.Fal Rehberim yeteneklerini sergilemek isteyen yorumcuları fal severlerle buluşturuyor.

FALIN TARİHÇESİ

İnsanın bilinmezi ve esrarengiz olanı keşfetmek için yüzyıllardır çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Falın da bu yöntemlerden bir tanesinin olduğu görülmektedir. İnsan yapısı gereği her şekle ve duruma bir mana yüklemektedir. Zaman içinde de bu ihtiyaçları karşılamak için fal olgusu ortaya çıkmıştır. Fal da çeşitli araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bu araçlarda ki değişikliğe göre değişik fal türleri ortaya çıkmıştır. Bazı fal türleri ise şunlardır: mum falı su falı kahve falı remil falı yıldızname el falı tarot falı katina falı vb.

FAL İLK OLARAK HANGİ TOPLUMDA GÖRÜLMÜŞTÜR ?

M.Ö. 4000 yıllarında Babil'de Mısır'da Çin'de Kalde'de falcılık yapıldığına dair yazılı belgeler bulunmaktadır. bu bilgiler ışığında ise falın ortaya çıktığı alanın Mezapotamya olduğu düşünülmektedir. geleceği bilmeye yönelik çok sayıda teknik ise Akadlar'da rastlanmaktadır. Daha sonrasında Akdeniz ve Asya bölgesinin tümüne yayılmıştır. Fal kullanılan tekniklere göre gelişmiştir. Babil'de çocukların doğum ayları ve engelli doğumlara göre yapılan yorumlar tıbbi belirtiler insan fizyolojisi takvim falı rüya ve astroloji gibi tekniklerde kullanılıyorduç daha sonra gelişen astroloji ise Asur'da daha çok krallık ve devletle ilgili olarak uygulanıyordu. Mezapotamyalılara göre yıldızlar göğün yazısıydı. İnsanların kaderinin orada yazılı olduğunu inandıkları için bu şekilde düşünmüşlerdir. Bin Tanrılı olarak adlandırılan Hititler ise kaderlerini yönettiklerine inandığı Tanrıların isteklerine cevap vermek ve kendi dileklerinin gelişmesini sağlamak için ise fala başvurmuşlardır. Eski Roma'da ise fal tekniği olarak kuşlar kullanılırdı. Kuşların hareketini takip ederek onların verdiği işaretlerden çıkan anlamlar ışığında devlet memurlarına herhangi bir konuda neler yapması gerektiği hususunda faydalanılıyordu. Çinliler'de de fal uzun bir geçmişe dayalıdır. bir çok teknik ve çeşitlilikten yararlanmışlardır. Fakat astrolojiye özel bir önem veren Çinliler bu tekniği kullanarak yer falı oluşturmuşlardır. Hindu astrolojisi ise Çin ve Ortadoğu'nun karma bir şeklinde kendini göstermiştir. Hindistan'da ise bu çizili fal biçimi İslam dünyasında ise "remil" falı olarak adlandırılmaktadır. Türklerde' de fal kültürünün eski bir tarihçesi bulunmaktadır. Nitekim Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugatit Türk adlı kitabında fal kelimesinin anlamının yazılı karşılığı bulunmaktadır. Fal olgusu günümüze kadar her toplumda görülen bir olgudur ve halen sosyo-kültürel yapıda etkisini devam ettirmektedir.
Tüm Bloglar
Hakkimizda

En İyi Fal Sitesi - Gerçek Falcıların Adresi |Falrehberim


Bloglar
Bizi Takip Edin
©Tum Haklari Saklidir 2019